Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ČER

Prezime ČER ima svoje korijene u staroj riječi čeriti, što znači "boriti se" ili "ratovati". Prezime ČER je tipično hrvatsko prezime koje potječe iz Dalmacije i Bosne i Hercegovine. Prezime možemo pro