Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ČEP

Prezime ČEP ima svoje korijene u hrvatskoj kulturi i tradiciji. To je prezime koje se sastoji od četiri slova, a čije značenje ima veze s glagolom ČEPITI, što znači uhvatiti, držati ili zadržati. Ovo