Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CENIĆ

Značenje i porijeklo prezimena CENIĆ: Odakle potječe?Prezime CENIĆ ima korijene u hrvatskom jeziku te se smatra autohtonim hrvatskim prezimenom. Ovo prezime može se pronaći u mnogim dijelovima Hrva