Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ČEKO

Prezime Čeko jedno je od onih prezimena koja su vrlo zanimljiva i intrigantna. Ovo prezime ima svoje korijene u Hrvatskoj, a danas se može pronaći širom svijeta. Mnogi ljudi koji nose prezime Čeko zan