Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CAKAJ

Prezime Cakaj jedno je od brojnih prezimena koja su svoje podrijetlo pronašla u mađarskoj kulturi. To prezime se može pronaći u zemljama koje su nekada bile pod mađarskom vlašću, kao što su Hrvatska,