Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CAJLAN

Prezime je dio identiteta svake osobe i često ima zanimljivu priču iza sebe. Jedno od tih prezimena je i CAJLAN. Ovo prezime nije toliko često u Hrvatskoj, ali ima značenje koje može otkriti nešto o n