Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BUDEŠ

Prezime Budeš ima zanimljivo značenje i porijeklo, a mnogi se pitaju odakle to prezime potječe. Prema nekim izvorima, prezime Budeš je hrvatsko porijeklo i vjerojatno je povezano s riječju "buda", što