Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BREZ

Značenje i porijeklo prezimena BREZ: Odakle potječe?Prezime BREZ ima svoje korijene u slovenskom jeziku, a znači "breza". Breza je drvo koje je rasprostranjeno u Europi, a kao simbol prirodne ljepot