Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BOSEC

Prezime BOSEC je vrlo rijetko prezime u Hrvatskoj, ali se ipak može pronaći u nekoliko krajeva. Prema jednoj teoriji, prezime BOSEC potječe od riječi "bos" što znači šuma ili šumoviti dio zemlje. Prez