Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BEZUH

Prezime BEZUH je jedno od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali ima svoju povijest i značenje. Prezime se sastoji od dva dijela - "bez" i "uh". Riječ "bez" dolazi iz staroslavenskog jezika i znači