Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BERGER

Prezime Berger potječe iz Njemačke i jedno je od najčešćih prezimena u toj zemlji. Značenje prezimena Berger dolazi od njemačke riječi "Berg", što znači brdo ili planina. Prezime Berger dakle znači "o