Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BERBER

Prezime Berber je jedno od češćih prezimena koje možemo pronaći u Hrvatskoj, a vjerojatno se susreće i u drugim dijelovima svijeta. Njegovo značenje i porijeklo su podložni različitim tumačenjima i hi