Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BELAN

Prezime BELAN jedno je od najčešćih prezimena u Hrvatskoj, a ima svoje značenje i porijeklo. Kako bi se moglo objasniti značenje ovog prezimena, prvo se treba razdvojiti na dva dijela: Bel i An.Bel