Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BEHTAN

Prezime BEHTAN jedno je od rijetkih prezimena koja nas navode na razmišljanje o njegovom porijeklu i značenju. Prezime BEHTAN ima nekoliko varijacija, a najčešća je s izgovorom "Bekhtan". Ono je prisu