Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BAUS

Prezime BAUS je relativno rijetko prezime koje se može pronaći u Hrvatskoj, Sloveniji, Njemačkoj i Austriji. Prezime BAUS je nastalo u 14. stoljeću iz njemačkog imena PAVEL, koje se u hrvatskom govorn