Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BARAN

Značenje i porijeklo prezimena BARAN: Odakle potječe?Prezime BARAN ima slovanskog porijekla te se može pronaći u mnogim zemljama s ovim etničkim korijenima. U osnovi, ime potječe od riječi "baran",