Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BALOV

Značaj prezimena Balov u hrvatskoj kulturi nije zanemariv, a sudeći prema brojnosti ljudi koji nose to prezime, jasno je da se radi o jednom od vrlo čestih prezimena u zemlji. No, što se zapravo krije