Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BALAJ

Značenje i porijeklo prezimena BALAJ: Odakle potječe?Prezime BALAJ rijetko se susreće u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Ipak, ono ima zanimljivo porijeklo i značenje koje vrijedi istražiti.Prema nekim