Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BALAIĆ

Značenje i porijeklo prezimena BALAIĆ: Odakle potječe?Prezime BALAIĆ rijetko je prezime koje se pojavljuje u Hrvatskoj, ali i u drugim zemljama svijeta. Njegovo porijeklo nije poznato s velikom sigu