Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena APATI

Prezime Apati je vrlo rijetko i specifično prezime koje se najčešće nalazi u Mađarskoj, ali i u nekim drugim dijelovima svijeta poput Hrvatske, Rumunjske i Srbije. Prezime Apati nosi svega nekoliko st