Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena AMAN

Prezime Aman potječe iz Njemačke, a riječ Aman dolazi od njemačke riječi "Amann" koja znači "upravitelj" ili "administrator". Prezime Aman pojavilo se početkom 17. stoljeća u regiji Bavarske. Bavarska