Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ADILOVIĆ

Prezime Adilović prilično je često u Bosni i Hercegovini, a najveći broj ljudi s ovim prezimenom živi u regiji Sandžak. Zašto su ljudi počeli nositi ovo prezime i koje je njegovo značenje?Prezime Ad