Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ACINGER

Prezime ACINGER ima svoje korijene u Njemačkoj, točnije u Bavarskoj. Prema raspoloživim izvorima, prezime ACINGER potječe od srednjovjekovne titule "Asinger", koja se dodjeljivala vojnicima koji su se