Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PRENKPALJAJ

Prezimena su dugovječni dio ljudske identifikacije i nositelji su povijesne i kulturne baštine. Prezime Prenkpaljaj je jedno od takvih prezimena koje ima zanimljivo porijeklo i bogatu povijest.Prezi