Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PREMERL

Prezime PREMERL potječe iz Slovenije, gdje je i danas zastupljeno u većem broju u određenim dijelovima zemlje. Značenje ovog prezimena nije potpuno poznato, ali se pretpostavlja da je nastalo od riječ