Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PRELOŠČAN

Prezime Preloščan spada u grupu prezimena koja svoje porijeklo vuku iz srednjeg vijeka. Ovo prezime ima duboko ukorijenjene veze s preloščanskim zanimanjem, što se može iščitati iz samog naziva. Prelo