Zadnjih dvadesetak godina se učestalo promovira pijenje većih količina vode dnevno (2 – 3 litre). a svi koji slijede te preporuke zaborave na preporučene količine dodati kavu, čajeve, sokove i druge n