Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KRAL

Prezime KRAL, kao i mnoga druga prezimena, ima svoje porijeklo i značenje. Prezime KRAL dolazi od staroslavenske riječi "kralj", što znači "vladar" ili "kralj". Prema nekim teorijama, prezime KRAL mož