Rubikova kocka je jedna od onih „igračaka“ sa kojom se svatko od nas jednom susreo. Rubikova kocka se sastoji od 6 strana s po 9 kvadratića u bijeloj, crvenoj, narančastoj, plavoj, žutoj i zelenoj boj