Kiretaža maternice je postupak u ginekologiji kojim se struže sluznica maternice uključivo sa svim tkivom koji se nalazi u šupljini maternice. Samoj kiretaži prethodi postupak diletacije, odnosno proš