Kako je počela upotreba plakata u antičko doba

Korištenje plakata kao sredstva oglašavanja i informiranja datira još iz antičkog doba. U to vrijeme, plakati su bili izrađeni od kamena ili drveta, a n