Pitagorin poučak, dobro poznati geometrijski teorem koji glasi da zbroj kvadrata na katetama pravokutnog trokuta jednak kvadratu na hipotenuzi (strana nasuprot pravog kuta), odnosno u poznatom algebar