Zadruga 5 je reality show srpske televizije Pink koji traje već nekoliko sezona. Ideja vlasnika Pink TV se realizirala kao stvarnost života sa ljudima različitih profila i karaktera koji javno pred TV