Pasterizacija je proces koji je svoju upotrebu prije svega našao u prehrambenoj industriji. Naime, pasterizacija se odnosi na termičku obradu namirnica (mlijeko, mliječni proizvodi, itd. ) kako bi im