Pasja trakavica parazit je koji se nalazi kod mnogih životinja i specifična je da je za njen razvoj potrebno dva domadara. Pod domadarima se smatraju razne životinje koje spadaju pod mesoždere pa se t