Panorama test je danas najpouzdaniji neinvazivni prenatalni test ili skraćeno NIPT koji se radi za utvrđivanje rizika kod najčešćih poremećaja vezanih za kromosome. Navedeni test koristi specifičnu ka