Postupalna i postinfektivna, često po život opasna komplikacija nakon ozljeda ili bilo kakvih drugih akutnih stanja, mora biti na vrijeme prepoznata i adekvatno liječena da bi se izbjeglo najgore. Sep