Osteoartritis spada u grupu bolesti mišićno-koštanog i vezivnog tkiva. Najčešća je bolest u toj grupi te je jedan od najčešćih zdravstvenih problema globalno. Osteoartritis neki nazivaju još i artrozo