Hipotekarni krediti

Hipotekarni krediti su jedan od najpopularnijih oblika kredita u svijetu, a posebno u Hrvatskoj. Ovaj tip kredita se odnosi na kredit koji se osigurava hipotekom, što znači da se nekretnina koja se ku

Životno osiguranje za stambeni kredit

Životno osiguranje za stambeni kredit je vrsta osiguranja koja se koristi za zaštitu stambenog kredita u slučaju smrti kreditoprimca. U slučaju da kredito primac umre prije nego što otplati stambeni k