Opsesivno kompulzivni poremećaj je psihički poremećaj u kojemu osoba ima određene strahove i nerazumne misli te zbog njih ima prisilno ponavljajuće ponašanje gdje ponavlja određene pokrete ili radnje.