Značenje i porijeklo prezimena WEISS

Prezime Weiss je jedno od najčešćih prezimena u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Weiss se u prijevodu na hrvatski jezik može prevesti kao “bijeli”. Ovo prezime ima svoje korijene u njemačkom jeziku,

Značenje i porijeklo prezimena ŠUSTER

Prezime ŠUSTER u Hrvatskoj je među češćim prezimenima, a značenje mu je povezano s obrtom kovača i obućara. Naime, ŠUSTER potječe od njemačke riječi “Schuster”, što znači “obućar”. Prezime se pojavilo