Tech

Kako akumulator daje struju | Rad akumulatora

Akumulator, poznat i kao baterija, uređaj je koji skladišti električnu energiju u kemijskom obliku i pretvara je u električnu energiju kada je to potrebno. Osnovni princip rada akumulatora temelji se