Na kvalitetu ljudskog života i zdravlja najveći utjecaj ima zdrav i snažan imunološki sustav koji je prva i zadnja obrana organizma u svakoj zdravstvenoj krizi. Aktivan život, zdrava prehrana i dovolj