Kod nas postoje čak oko 82 kompanije koje naa godišnjoj bazi uprihode preko milijardu kuna odnosno kompanije koje zarađuju užasno veliki iznos. Među njima se nalaze mnogi naši najbogatiji poduzetnici