Nagle promjene krvnog tlaka mogu biti uzrokovane naglim promjenama temperature zraka koje su posljedica naglih promjena vremena i tlaka zraka. Uzroci mogu biti i velike vrućine i ekstremne hladnoće, t