Mnogim muškarcima je najosjetljivija tema vezana uz intimu i problemi koji se mogu dogoditi na tom spomenutom području. Tokom povijesti se uvijek govorilo da sva muška snaga i moć se nalazi u spolnome