Živimo u potrošačkom društvu, katkada smo potrošači, a katkada na usluzi drugim potrošačima, obzirom da se sva potrošnja vrti oko novca koji i poštenog čovjeka može pretvoriti u nepoštena, trgovina i