Internet je jedno od najvećih otkrića modernog doma te je već neko vrijeme dio naše svakodnevnice. Mi ne možemo zamisliti život bez njega. Koristimo ga za plaćanje računa, kupnju odjeće, dogova