Mijastenija gravis je autoimuna bolest, neurološki poremećaj, bolest kod koje nema promjena na živcima i mišićima, ali je prisutan poremećaj u prijenosu podražaja sa živca na mišić, što zatim uzrokuje