Znamo kako je vijek čovjeka sve duži, nekada su ljudi jedva doživjeli 30 godina, dok danas navedene godine smatramo najboljim godinama. Danas je životni vijek u prosjeku 80 godina, no mnogi tvrde da z